Utgående form pressade fåtöljer

18-09-19

På grund av en längre tids strul hos vår leverantör av stommar i formpressat trä, måste vi tyvärr meddela att vi inte kommer kunna ta emot fler order av nedanstående modeller. Vi måste med omedelbar verkan ta bort dem från kollektionen, vi får helt enkelt inte tag på stommar.

• Darwin
• Fåret
• Fylke

Vi är väldigt ledsna att behöva ta detta beslut, då modellerna har sålt bra, men både leveranstid och kvalité har orsakat så stora förseningar vilket har gjort det ohållbart.

_______________________________________________________________________________________________

Unfortunately, due to a prolonged period with hassles at our supplier of molded-timber frames, we must announce that we will not be able to receive more orders of the models below. We have to remove them from the collection with immediate effect, we simply do not get hold of the frames.

• Darwin
• The sheep
• Shire

We are very sorry to have to make this decision, as the models have sold well, but both delivery time and quality have caused such delays, which has made it unsustainable.

< Back to Welcome to our Intranet