Coronaviruset

04.03.2020

Kära kunder,

Hittills har det varit osäkert hur Coronaviruset kommer att påverka leveranserna av Burhens produkter. Med detta sagt, har Burhéns försökt planera och fyllt på lagret av tyger efter bästa förmåga, men vi rekommenderar er som återförsäljare att se över era lager av våra produkter för att inte stå utan till era kunder och tappa försäljning. Eftersom vissa av våra leverantörers underleverantörer har beordrats att stänga under en odefinierad period, och varken vi eller våra leverantörer vet när de lokala myndigheterna tillåter leverantörerna att starta produktionen igen, vilket kan leda till minskad eller ingen tillgänglighet på visa tyger/färger med efterföljande påverkan av leveranstiden på våra produkter.
Vi kommer att hålla er uppdaterade när vi vet mer och hoppas att ni har förståelse för den uppkomna situationen.

Med vänliga hälsningar

Burhéns

< Back to Welcome to our Intranet